Choď na obsah Choď na menu
 


Zuzana Kuglerová

Zuzana Kuglerová

Obrázok

 

 

Obrázok

 

"mám rada samotu, som nedefinovateľná, vetroplach, ale smutný, nesmiem sa zamilovať, lebo potom je to so mnou na nevydržanie."

Vyštudovala Gymnázium Ladislava Sáru, humanitnú vetvu. Zmaturovala v roku 1975. Prihlásila sa na žurnalistiku FFUK - Bratislava. Po dvoch rokoch z rodinných dôvodov prerušuje štúdium. Vydala sa a tvorila pod menom manžela - Kozičová. Neskôr si dokončila vzdelanie bakalárskym štúdiom pedagogiky a dejín výtvarného umenia. Po desiatich rokoch manželstva sa rozviedla a znovu začala tvoriť pod menom Zuzana Kuglerová. Žije v Žiline. Pracuje v slobodnom povolaní a píše pre viaceré médiá.

 

Zuzana Kuglerová tvorivo vychádza z okruhu mladých autorov, sústredených okolo Literárnej prílohy Nového Slova. Prvé verše začína publikovať v roku 1970. Prvú knihu (Madona v hmlách) vydala ešte ako študentka Gymnázia Ladislava Sáru v roku 1975 (tesne pred maturitou). Druhá zbierka básní - Opakovaný záber - vychádza o dva roky neskôr (1977). Potom nastáva dlhšia tvorivá odmlka. Kuglerová mení žáner a do literatúry sa vracia po siedmich rokov tvorivého mlčania ako Zuzana Kozičová. Venuje sa tvorbe pre deti a mládež. Zakladá detský časopis Dúha a vydavateľstvo s rovnomenným názvom. Vychádzajú jej ďalšie knihy: Žila som v tme (autobiografický román) Slnečný lúč Svetláčik (rozprávky s duchovným zameraním) Beda porazeným (historický román) Turkova stupaj (zbierka povestí zo Žilinského kraja) Čarodejnica z Petrovíc (historický román) Rytier a zbrojnoš (trojdielny historický román) Kliatba kožušníkovej vdovy (povesti mesta Žilina)

Dielo Zuzany Kuglerovej možno rozdeliť do troch období. Prvé sa dá nazvať ,,predkresťanské". Zahŕňa predovšetkým tvorbu z jej študentských čias. Typickými reprezentatami tohto obdobia sú obidve básnicke zbierky z ,,maturitných" čias ,,Madona v hmlách" a ,,Opakovaný záber". Kuglerová sa v nich zaoberá ľúbostnou, ale aj občianskou lyrikou. Druhé obdobie - kresťanské - je podmienené prostredím, do ktorého sa dostala po vydaji. Silná náboženská orientácia jej manžela ju priviedla do prostredia malých protestantských cirkví, ktoré mala možnosť v ďalšom desaťročí dôverne spoznať. Vďaka inklinovaniu k histórii sa jej stali blízke biblické témy, ktoré sa prejavili v jej prvom historickom románe Beda porazeným. V tejto knihe rozoberá vplyv ranného kresťanstva na formovanie národov v Európe ako aj mravného odkazu tohto obdobia pre dnešok. Biblia, respektíve jej podobenstvá, sú pre Kuglerovú inšpiráciou aj pri ďalšej knihe rozprávok ,,Slnečný lúč Svetláčik". Pretavuje v nej mravné posolstvo biblických evanjelií do moderného jazyka, zrozumiteľného mládeži a deťom. Kresťanské obdobie v tvorbe Zuzany Kuglerovej - Kozičovej tvrá asi desať rokov, počas ktorých tvorila nielen knižnú literatúru, ale pracovala aj ako šéfredaktorka detského časopisu Dúha. Postupne prišla na to, že je tvorivo determinovaná prostredím, v ktorom žije, a rozhodla sa pre odchod od manžela aj z cirkvi. Odvtedy sa začína jej tretie tvorivé, takz. civilné obdobie. Historickým témam však zostala verná. Dôkazom toho sú knihy, ktoré jej vyšli v nasledujúcich rokoch. Zbierka povestí zo Žilinského kraja - Turkova stupaj - je výslednicou jej novinárskej práce v teréne, kde vyzbierala mnohé neznáme, resp. už takmer zabudnuté príbehy. Čarodejnica z Petrovíc je rozvinutým románovým spracovaním jednej z povestí, uverejnených v Turkovej stupaji. Čitatelia sa v ňom stanú svedkami posledného ,,bosoráckeho" procesu na Slovensku, ktorý riešila Mária Terézia. Trilógia Rytier a Zbrojnoš taktiež naväzuje na ústnu tradíciu. Jej vychodiskom je kratučká povesť z obce Dedinka na juhu Slovenska, ktorú podľa písomných záznamov daroval gróf Esterházi za verné služby v protitureckých bojoch svojmu zbrojnošovi. Kuglerová nás v tejto trilógii prevádza spletitým obdobím tureckých vojen, kde nie je núdza o osobné tragédie, nad ktorými môže zvíťaziť iba jedno - láska.

V posledných troch tituloch - Turkova stupaj, Čarodejnica z Petrovíc, aj Rytier a zbrojnoš doznieva síce ešte vplyv " kresťanského" obdobia v tvorbe autorky, cítiť však z nich globálnejší záber aj hlbší ponor do ľudskej psychiky.

Recenzenti sa o tvorbe Zuzany Kuglerovej vyjadrujú málo. Na záložke knihy "Beda porazeným" sa však o nej môžeme dočítať, že je dôstojným nástupcom veľkých slovanských spisovateľov 19. storočia ako bol Henrik Sienkewicz či Mária Kossakova. Jej dielo môžeme zaradiť k čítaniu takého typu, ako je Quo vadis, či Ben Hur.

 

Obrázok

Dcéra Riečnej panny

Obrázok Tento román je čistou fikciou, ktorá nestojí na žiadnych vedeckých základoch. Jeho jediným nezvratným faktom je zopár mohylových hrobov na juhu Slovenska. Najzaujímavejší z nich leží medzi povodím dvoch riek - Žitavy a Dunaja. Je v ňom pochované neznáme dievča, možno mladá žena vo veku od osemnásť do dvadsaťpäť rokov... O jej cudzokrajnom pôvode svedčia iba šperky, konkrétne sklený náhrdelník. Sklo bolo v dobách, do ktorých je nález datovaný, vzácnejšie ako zlato a jeho výrobu poznali iba v Egypte..."
Nie je azda zrejmé, že dejiny Slovenska sa píšu na tisícročia a sú rovnako vzrušujúce ako história starého Grécka či Egypta? Archeológia je skúpa na odpovede, ale nastoľuje veľa záhadných otázok. Dráma dcéry Prekliateho faraóna je jednou z možných odpovedí. Na pozadí dejinných udalostí pred 3 300 rokmi sa odvíja niť udalostí, príbeh lásky i zrady a odpustenia. Príbeh krásnej Merit Aton, ktorá prežila svoj krátky život vo vyhnanstve v našich končinách. Príbeh plný dobrodružstiev a úžasných odhalení...

Obrázok

 

 

 

Kliatba kožušníkovej vdovy

Obrázok Žilinská spisovateľka historickej prózy približuje históriu tohto regiónu prostredníctvom citlivo vyrozprávaných povesťových príbehov o dávnych časoch, keď sa kováč Melichar oženil s cigánkou Vilmou, ktorá sa v noci premieňala na kobylu, keď prešibaný bača z Diviny prekabátil čerta, keď sa bylinkárka Agáta prestrojila za žobráčku, aby skúšala Žilinčanov, keď kráľ Matej so svojím povestným Čiernym vojskom robil poriadky na hrade Strečno... Čitateľský zážitok dotvárajú prekrásne ilustrácie.

Obrázok

 

 

 

Čarodejnica z Petrovíc

Obrázok Román žilinskej autorky čitateľov prenesie do čias na začiatku vlády Márie Terézie. Stanú sa svedkami jedného z posledných prípadov „honu na čarodejnice". Mladá a krásna Barborka z Petrovíc pri Bytči nedá spávať viacerým mužom. U jedného jej milota a krása vyvoláva nehu a túžbu ochraňovať, u druhého, mocnejšieho, spaľujúcu vášeň. Láska sa mieša so spupnosťou, ktorá neprijíma odmietanie. Moc sa spája s fanatizmom, intrigy doženú Barborku až na hranicu inkvizície...

 

Obrázok

 

 

 

Rytier a zbrojnoš

Obrázok Román Rytier a zbrojnoš je prvý diel zamýšľanej trilógie z obdobia tureckých vojen. Toto obdobie dynamickosťou, historickými zvratmi, okolnosťami vytvorilo ideálne podmienky na napísanie silného príbehu. Nájdete v ňom dobu plnú vojen, krutosti, úkladov a lásky. A tak na stránkach románu zlo zvádza neľútostný boj s dobrom, láska s nenávisťou.

Žánrovo ide o historický román. Postavy sú pútavo, plasticky vykreslené, čo podčiarkuje ich ľudský aspekt v rámci predmetného diela. Autorka disponuje zjavným rozprávačským talentom, dramaticky podfarbený dej, spojený s kultúrno-dejinnými súvislosťami je zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú obec na Slovensku. Toto dielo bezpochyby zaplní biele miesta, najmä na poli románov, a to nielen historických. Kuglerová sa predstavila ako výrazný rozprávač, akých v slovenskej literatúre v súčasnosti nie je až tak veľa. Ponúka príbeh Pavla a Džubaidy, ktorý sa odohráva z väčšej časti pri rieke života a mnohých národov, pri Dunaji. Na poli odvekého boja rôznych kultúr, svetov, náboženstiev vzklíčil ten najčistejší cit dvoch ľudí, ktorí by sa za normálnych okolností ani nestretli, no osudové predurčenie ich predsa spojí. Je už iba na čitateľovi, či po príbehu siahne lačne a zhltne ho ako napínavú prózu, dá sa vtiahnuť do romantického diania ľúbostnej epopeje, alebo si vychutná historické udalosti a súvislosti...

 

Rytier a zbrojnoš 2

Obrázok

 Ide o 2. časť historickej trilógie, v ktorej sa autorka vybrala do čias tureckých vojen. Na pozadí osobných ľudských príbehov sa odohrávajú reálne, čitateľovi známe dejinné udalosti. Román vťahuje čitateľa do osudov jednotlivých postáv, rozohráva s čitateľom neviditeľnú hru. Postavy sú pútavo a plasticky vykreslené, čo podčiarkuje ich ľudský aspekt v rámci predmetného diela. Autorka disponuje zjavným rozprávačským talentom, dramaticky podfarbený dej, spojený s kultúrno-dejinnými súvislosťami je zaručeným lákadlom pre širokú čitateľskú obec. Toto dielo nepochybne zapĺňa biele miesta, najmä na poli románov, a to nielen historických

 

Turkova stupaj

Obrázok

Aký bol národ, ktorý dal nám, Slovákom, reč a meno? Z akých hĺbok minulosti prišiel a čo nám doniesol? Pochovali sme v prachu zabudnutia jeho pradávnu mytológiu, hoci by sme mohli byť na ňu aspoň takí hrdí ako Gréci či Rimania.
Z praslovanského dávnoveku až po dnešok prešli mená osád a dedín, ktoré naši predkovia založili. Prečo sa Predmier volá Predmier? Kto bol Súľo, po ktorom sú pomenované Súľovské skaly?! V akých bohov verili tí, čo našli po dlhom putovaní domov v Starovci či v Hliníku? Čo s nimi spravila tatárska alebo turecká pohroma? O tom všetkom vám porozprávajú povesti zo žilinského kraja.

Beda porazeným

Prvý historický román vyšiel v roku 1995, volal sa Beda porazeným a je z čias antického Ríma, respektíve zo starovekej Dacie. Čiastočne sa odohráva aj na území Slovenska, kam sa zvyšky Dákov po anektovaní Dacie k starovekému Rímu utiahli. Ich osídlenie je dokázateľné práve na Požitavsku.

 

Náhľad fotografií zo zložky Zuzana Kuglerová

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

vase knohy su vyborne

(zuzana jakubikova , 15. 4. 2010 14:22)

vaše knihy sú úžastne.Ak mám pravdu povedať neznášala som čítanie a teraz ho zbožňujem.Keď som si prečítala vašu knihu a urobila som projekt s toho tak odvtedy čítanie musí byť každý deň.Ste dobra spisovateľka.Len tak ďalej

Re: vase knohy su vyborne

(Zuzana Kuglerová, 1. 2. 2013 14:14)

Zaujímalo by ma, z ktorej knihy ste robili projekt...

Pre Pani Zuzku

(Jana, 25. 3. 2012 15:05)

Pani Zuzka Kuglerová, chcem Vám veľmi pekne poďakovať za vydanie knihy "Žila som v tme", pre mňa to bolo dosť pravdivé a silné svedectvo, ako ste sa cez to posúvali vo viere :-), prajem Vám veľa požehnania na Vašej ceste, nech sa Vám darí.
S pozdravom
Jana

Pre Tinku

(Zuzka Kuglerová, 24. 11. 2010 17:30)

Tinka, nie, pokračovanie knihy Žila som v tme už nenapíšem. Beriem to tak, že je to uzavretá kapitola mojej mladosti. Život ma viedol ďalej. Síce som odišla z cirkvi (v určitom časovom úseku som začala cítiť, že je jednoducho pre moje tvorivé aktivity stropom, cez ktorý moja hlava buď prerastie, alebo sa zohne a skriví mi chrbát), ale mám v týchto kruhoch veľa priateľov, ktorých si vážim a mám na nich krásne spomienky. Možno už nekráčam s nimi po jednej ceste, no v každom prípade nekráčam proti ním. Skôr súbežne.

Milá paní Kuglerová,

(Tina, 24. 6. 2010 20:34)

právě jsem dočetla Vaši knihu Žila som v tme - zhltla jsem ji skoro na jeden zátah, tak mě zaujala. Neměla jste zrovna jednoduchý život a jsem Vám vděčná, že jste ho dokázala poodkrýt i pro druhé, kteří si - podobně jako Vy i já - mohou myslet, že je nikdo nechápe. Potěšilo mě zjištění, že jste nezůstala jen u jedné prózy a doufám, že se i mi v Česku podaří některou z Vašich dalších knížek sehnat. Naopak mě překvapila informace o Vašem odchodu z církve i manželství. Po tom všem, co popisujete v "Žila som v tme" ... (?) Nechystáte se napsat pokračování Vaší autobiografie?
Přeji vše dobré.

Náhodou som sem zablúdila,

(Kuglerová, 10. 6. 2010 18:17)

a aký milý komentár... Navye od mojej menovkyne! Pani Zuzka, ďakujem, lepšie sa píše, keď autor vie, že niekomu sa jeho knihy páčia.

Pani Kuglerová

(knihovnica, 11. 2. 2009 15:00)

ďakujem, že sa Vám stránky páčia a veľmi milo ste ma prekvapili, že ste nám napísali.
Ďakujem.
Ja osobne som taktiež hltačkou kníh už od detstva a zostalo mi to dodnes. /Z 99% historických samozrejme/ a vlastne preto aj vznikla táto stránka.
Jana

Je to milé,

(Zuzana Kuglerová, 11. 2. 2009 13:43)

že ste do tejto peknej stránky zaradili aj mňa a moju tvorbu. Priznám sa, sprvu ma to zaskočilo, keď som si to tu odťukla a zrazu sa z ničoho nič dívam sama na seba... Ale ked prvý šok prešiel, tak mnou prešiel taký hrejivý pocit.

Ja mám rada históriu, myslím si, že súčasnosti sa venuje veľa spisovateliek, ktoré majú hlboký ponor do psychiky svojich ženských hrdiniek. Tak radšej v svojej literárnej tvorbe veslujem k málo prebádaným brehom.

História je mojou láskou od detstva, možno aj preto, že moja mama bola profesorkou dejepisu. A ja som prevažne čítala len knihy s historickou tematikou. Keď som mala trinásť, bola mojou najobľúbenejšou ,,Maharadža z podsvetia" , niečo na spôsob Sandokana. Páčil sa mi dobrodružno-romantický štýl. Do knižnie som chodila každý deň, doslova som bola hltačom kníh. A nahltala som ich toľko, že teraz to nestačím dávať zo seba von...
:-)))