Choď na obsah Choď na menu
 


Předvečerní láska

Lisa Kleypas

Předvečerní láska

Obrázok Domino 2011

Beatrix Hathawayová měla vždy raději procházky v přírodě než bály. Ano, několikrát se již zúčastnila společenských sešlostí londýnské smetánky, ale žádný z přítomných mužů v ní neprobudil něžné city. Postupně se smířila s tím, že láska nemá v jejím životě místo, a pokud se nerozhodne zůstat starou pannou, nezbude jí než uzavřít sňatek z rozumu.
Kapitán Christopher Phelan je pohledný voják, jenž má v úmyslu pojmout za ženu poněkud ordinérní Prudence Merterovou. Té však připadá nudný a vlastně se jí ani nechce odpovídat na jeho dopisy z fronty. Psaním odpovědi tudíž pověří Beatrix a ta, protože v Christopherových slovech cítí osamělost a bolest, skutečně napíše jménem své přelétavé přítelkyně dopis plný citu.
Netrvá dlouho a zprvu nezávazná korespondence přeroste ve vzájemnou výměnu láskyplných vyznání. Když se Christopher konečně vrací domů, je pevně rozhodnut oženit se s dívkou, jejíž city mu pomohly přestát válečné peklo. Bohužel netuší, že pisatelkou všech těch něžných slůvek nebyla Prudence, nýbrž Beatrix – pro niž se dobrý úmysl proměnil v bolest z neopětované lásky…

Ukážka:

Beatrix utekla na jediné místo, o němž věděla, že ji tam Christopher nebude hledat.
Připadalo jí ironické, že se před ním rozhodla skrýt ve svém tajném domku, který mu tolik toužila ukázat, a zároveň si dobře uvědomovala, že se před ním nemůže schovávat věčně. Nadejde zúčtování.
Když však spatřila jeho výraz poté co pochopil, že ho po celou dobu podváděla ona, usoudila, že očekávané zúčtování oddálí, jak jen to půjde.
Rozjela se co nejkratší cestou do lesního útočiště někdejšího lorda Westcliffa, uvázala koně a rozběhla se do místnosti ve věži. Zůstalo v ní několik otlučených židlí, pohovka s nízkým opěradlem, chatrný stůl a rám postele opřený o zeď. Beatrix udržovala světnici v čistotě a stěny ozdobila nezarámovanými obrázky krajiny a zvířat.
Na okně stála nádoba se zbytky svíček.
Otevřela okno, aby dovnitř mohl proudit čerstvý vzduch. Přecházela tam a zpátky a uklidňovala se samomluvou.
„Nejspíš mě zabije. Fajn. Pořád lepší, než kdyby mě nenáviděl. Rychle mě uškrtí a hotovo. Kéž bych se dokázala uškrtit sama a ušetřila ho námahy! Možná bych se měla vrhnout z okna. Kéž bych ty dopisy nikdy nenapsala! Proč jsem nejednala čestně? Co když se vypraví do Ramsay Housu a počká si tam na mě? Co když…“
Vtom se zarazila, neboť zaslechla podezřelý zvuk. Štěkání. Připlížila se k oknu a spatřila rozverného Alberta, jak pobíhá kolem věže. Christopher zrovna uvazoval koně vedle jejího.
Našel ji!
„Proboha!“ zašeptala a zesinala. Odvrátila se od okna a opřela se zády o stěnu. Připadala si jako odsouzenec čekající na vykonání rozsudku. Tohle je jeden z nejhorších okamžiků jejího života, což je vzhledem k pestré minulosti Hathawayových co říct.
Vzápětí vrazil do místnosti Albert a řítil se k ní.
„Tys ho sem přivedl, že?“ vyčetla mu rozčileně. „Zrádče!“
Teriér se zatvářil provinile, odběhl ke křeslu, skočil na ně a stočil se do klubíčka. Hlavu si položil na přední tlapky. Zastříhal ušima, neboť na schodišti zaduněly těžké kroky.
Christopher musel na prahu sklonit hlavu, aby se vešel do nízkých středověkých dveří. Potom se napřímil, krátce se rozhlédl kolem sebe a pronikavě se podíval na Beatrix. Zíral na ni s těžko potlačovaným hněvem muže, který zakusil příliš mnoho.
Beatrix zatoužila patřit k ženám, které pohotově omdlévají. Zdálo se jí, že jinak se na vzniklou situaci reagovat nedá.
Bohužel navzdory úpornému přání dál zůstávala při jasném vědomí.
„Moc mě to mrzí,“ vyhrkla.
Christopher neodpověděl.
Zvolna se k ní blížil, jako by zpola očekával, že se znovu pokusí utéct. Jakmile se ocitl na dosah, sevřel její paže pevně v prstech. „Povězte mi, proč jste to udělala,“ naléhal tichým zvučným hlasem, v němž zaznívala… nenávist? Zlost? „Ne, hlavně neplačte! Byla to hra? Nebo jste chtěla Prudenci pomoct?“
Beatrix se odvrátila a vzlykla. „Ne, hra to nebyla. Pru mi ukázala váš dopis a prohlásila, že na něj neodpoví. Ale já musela. Připadalo mi, jako by ke mně promlouval. Domnívala jsem se, že tím to končí, ale vy jste odepsal a já znovu odpověděla… A tak to šlo pořád dokola.“
„Jak moc jste mi lhala?“
„Všechno, co jsem vám napsala, byla pravda,“ ohradila se Beatrix. „Až na podpis. Věřte mi alespoň to, když už nic jiného.“
Christopher dlouho nic neříkal. Začal namáhavě oddechovat. „Proč jste s tím přestala?“
Vycítila, jak pro něho bylo obtížné položit tuhle otázku. Ovšem odpovědět na ni jí připadalo daleko horší.
„Protože to příliš bolelo. Slova znamenají velmi mnoho.“ Přinutila se pokračovat, přestože jí po tvářích stékaly slzy. „Zamilovala jsem se do vás, přestože jsem věděla, že vás nikdy nemůžu mít. Už jsem nemohla dál předstírat, že jsem Pru. Tolik jsem vás zbožňovala a nemohla jsem…“
Nedopověděla.
Omámeně si uvědomila, že ji Christopher umlčel polibky. Proč to dělá? Co po mně chce? Co…? Ale její myšlenky se rozplynuly a ona se přestala snažit cokoliv chápat.
Muž ji sevřel v náruči. Tiskla se k němu, otřesená až do morku kostí. Nechala se horoucně líbat. Tohle se jí jenom zdá! Avšak přetrvával pocit opravdovosti, vůně, teplo a pevnost těla, k němuž se tulila. Přivinul ji k sobě ještě úžeji, až se jí obtížně dýchalo. Nestarala se o to. Opájela se vroucností jeho polibků, a jakmile se od ní Christopher odtáhl, nechápavě zasténala na protest.
Přinutil ji, aby se na něho podívala. „Tak tys mě zbožňovala?“ zeptal se ochraptěle. „Minulý čas?“
„Přítomný,“ přiznala.
„Vyzvalas mě, abych si tě našel.“
„Nechtěla jsem ten vzkaz poslat.“
„Ale poslalas. Toužila jsi po mně.“
„Ano.“ V očích ji zaštípaly další slzy. Sklonil hlavu a slíbal slanou vláhu z jejích líček. Chutnala po zármutku.
Zahleděl se na ni šedýma očima. Dávno nemrazily, naopak hřály. „I já tě miluju, Beatrix.“
Možná přece jenom omdlí.
Vypadalo to tak. Podlamovala se pod ní kolena. Opřela mu hlavu o rameno a spolu s ním klesla na prošlapaný koberec. Měkce spočinula na Christopherově paži a on ji začal znovu líbat. Bezmocně mu vycházela vstříc, neboť mu nedokázala nic odepřít. Vzájemně se propletli nohama a on vklínil stehno mezi její.
„Myslela jsem, že mě budeš nenávidět.“ Vlastní hlas k ní doléhal jako z veliké dálky.
„Nikdy. Před mou láskou nikam neutečeš. Nikam se neschováš. Nemůžeš učinit nic, čím bys mě zastavila.“
Zachvěla se, neboť jí začal rozepínat košili a bezostyšně hladit po nahém těle. Ňadra ji pálila a bradavky ztvrdly, když se jich dotýkal. „Bála jsem se, že mi ublížíš,“ přiznala váhavě.
Na mužových rtech se objevil prchavý náznak úsměvu. „Kdepak, tohle jsem rozhodně udělat nechtěl.“ Přiblížil ústa k jejím a dychtivě ji políbil. Rozepnul dívce kalhoty a obnažil ploché bříško. Dlaní obkroužil oblý bok. Zvědavými prsty zkoumal neprobádané území jejího těla, až se slastně zavrtěla a naskočila jí husí kůže.
„Christophere,“ oslovila ho odhodlaně a výmluvně se dotkla jeho poklopce. Ale muž ji chytil za zápěstí.
„Dlouho jsem neměl ženu. Nerad bych ti ublížil.“
Přitiskla rozpálenou tvář k jeho krku tam, kde vystupoval z rozhalené košile. Na rozpálených rtech cítila, jak polkl. „Chci být tvoje.“
„Vždyť moje jsi a pánbůh ti pomáhej.“
„Pak se se mnou pomiluj.“ Horečně ho líbala na hrdlo. „Pomiluj mě.“
„Psst,“ umlčel ji. „Už takhle se stěží ovládám. Nemůžu se s tebou pomilovat. Nebylo by to vůči tobě správné.“ Políbil ji do rozcuchaných vlasů a rozechvělou rukou ji hladil po boku. „Povídej si se mnou. Opravdu bys připustila, abych se oženil s Prudencí?“
„Zdálo se mi, že jsi s ní šťastný. Pokud ona je ta, kterou chceš…“
„Chci tebe.“ Znovu si ji podmanil nesmlouvavými ústy. „Málem jsem zešílel, když jsem v ní hledal bytost, do níž jsem se zamiloval prostřednictvím dopisů, a nenacházel. Uchvátila mě drobnostmi, které jsem později spatřil u tebe.“
„Moc mě to mrzí.“
„Mělas mi to říct.“
„Ano, ale věděla jsem, že se budeš zlobit. Mimoto jsem se domnívala, že toužíš po Prudenci. Je krásná a veselá…“
„Zato hloupá jako štoudev.“
„Proč jsi jí vůbec psal?“
„Byl jsem osamělý. V podstatě jsem ji neznal, ale… někoho jsem potřeboval. Když jsem obdržel psaní s historkou o oslovi, zmínkou o vůni října a tak, zvolna jsem se zamilovával. Domníval jsem se, že vidím tu stránku Pru, která zůstává ostatním utajena. Nikdy by mě nenapadlo, že mi píše úplně někdo jiný.“ Chmurně se na ni podíval.
Beatrix mu pohled kajícně oplácela. „Věděla jsem, že o moje dopisy bys nestál. Nejsem typem ženy, která by ti imponovala.“
Christopher se spolu s ní převrátil na bok a přivinul ji ke svému vzrušenému tělu. „Vypadá to, že tě nechci?“
Tlak na určitých místech, žár jeho těla… Beatrix si připadala jako opilá. Opilá světlem hvězd. Zavřela oči a opřela si obličej o jeho rameno. „Považoval jsi mě za divnou,“ vyčetla mu tlumeným hlasem.
Rty se otřel o okraj něžného ouška a přitulil se k jejímu krku. Cítila, že se usmívá. „Miláčku, lásko, vždyť divná jsi.“
Chápavě se zakřenila. Zachvěla se, když se nad ní sklonil a stehnem se vklínil mezi její nohy. Dlouho ji líbal, vášnivě a netrpělivě, až se její krev proměnila v oheň. Začal ji hladit silnýma, zhrublýma rukama, rukama vojáka. Stáhl jí kalhoty z boků.
Oba zasténali a vzápětí zalapali po dechu, to když se dotkl jejího klína.
Pokorně pod ním ležela a srdce jí zběsile tlouklo. Christopher do ní opatrně pronikl prstem a jemně překonával odpor nedotčeného těla. Sklonil hlavu a přitiskl ústa k svůdné křivce ňader. A neváhal zabrousit níž. Beatrix zasténala, když ucítila v klíně jeho ústa. Opatrně sál poupě schované v samém středu jejího ženství a rytmicky je dráždil jazykem. Prostředníček postoupil hlouběji, hrana dlaně se smyslně otírala o dovedně ukryté okvětní plátky.
Dívka se slastně zavrtěla. Zmocnilo se jí nesnesitelné napětí. Z úst se jí vydralo spokojené zasténání a přelila se přes ni vlna nepředstavitelné rozkoše. Avšak Christopher ji lákal ještě dál. „Já nemůžu…“ Rty měla suché, hlas se jí třásl.
„Nebraň se tomu,“ zašeptal s ústy přitisknutými k její zrudlé tváři. „Nech to přijít.“

 

Hathaways
Mine Till Midnight (2007) -Půlnoční romance (Domino 2008)/ Do polnoci moja( Ikar 2009)
Seduce Me At Sunrise (2008) - Sveď mě za úsvitu (Domino 2009)/ Zveď ma na úsvite( Ikar 2010)

Tempt Me at Twilight (2009) - Vábení za soumraku - Domino 2010 Podvečerné vábenie( Ikar 2011)

Married By Morning (2010) - Sezdáni na rozbřesku Domino 2010
Love In The Afternoon (2010)
  Předvečerní láska Domino 2011

 

Náhľad fotografií zo zložky Lisa Kleypas

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

kniha, ktorá má vlastné čaro

(Ivka, 28. 1. 2015 16:07)

Táto kniha ma určite nesklamala. Patrí medzi tradičné historické romance, no má svoje osobité čaro. Odporúčam každému, kto si chce pri knihe oddýchnuť, zabudnú na okolitý svet a príjemne sa pobaviť. Navyše, aby ste pochopili dej, nemusíte čítať predchádzajúce diely zo série

Mne sa veľmi páčila

(Freya, 19. 8. 2011 17:59)

Nebol to žiadny trhák, ale taká pohodička. Bolo tam všetko, čo som od nej očakávala. Je mi však ľúto, že sa skončila ďalšia dobrá séria. :o((