Milan je učiteľ a keď spozná Gabiku ako novú kolegyňu, hneď si padnú do oka. Gabika spočiatku vníma náboženský rozdiel s odstupom, nepredstavuje pre ňu smerodajný problém, ktorý by mohol naštrbiť ich rodiaci sa vzťah. Hoci jej rodičia si nie sú istí správnym výberom dcérinho ženícha, Gabika sa rozhodne stáť na Milanovej strane a dôkladne spoznať kultúru jeho rodiny a predkov.

Musím povedať, že odhaľovanie náboženských a politických dejín židov bolo pre mňa to najpútavejšie, čo kniha ponúkla. Nazdávam sa totiž, že hoci daná téma v spoločnosti rezonuje, málokto skutočne prenikne pod jej povrch a spozná príčiny a dôsledky, ktoré v sebe nesie naprieč tisícročiami. Autorka veľmi verne a s emóciami jej vlastnými prenáša do príbehu lásky dvoch ľudí osudy jednotlivcov i celých skupín snažiacich sa o udržanie svojho miesta vo svete. V pamäti vám utkvejú najmä príbehy Milanových rodičov, ktorí zažili jedny z najdesivejších čias modernej histórie - druhú svetovú vojnu a odvody židovského obyvateľstva. Ale tam krásne i smutné osudy Gabikiných príbuzných ani zďaleka nekončia. Ako sa ukáže, aj jej krstná mama má za sebou silný príbeh lásky, ktorej dejiny a ľudia nepriali...

Shalom je kniha, ktorou Tina Van der Holland opäť prejavila svoj rozprávačský talent a zároveň poukázala na spoločenskú problematiku. Nejde pritom len o postoj voči židovskému obyvateľstvu a rozdiely medzi kultúrami, ale autorkina výzva je omnoho všeobecnejšia a jednoduchšia - buďme tolerantní, poučme sa z omylov minulosti a akceptujme odlišnosti, ktoré z nás robia ľudí...